El tancament comptable i fiscal suposa el punt final a la feina de tot un any dels departaments d’administració.

No s’ha de considerar el tancament fiscal i comptable com un tràmit sense importància. Per optimitzar aquest tancament, a Excelius et donem 5 consells:

  • Realitza el tancament el més aviat possible
  • Analitza el balanç de situació
  • Analitza el compte de pèrdues i guanys
  • Revisa la comptabilitat amb un balanç de comprovació de sumes i saldos
  • Estigues atents als ajustos comptables de fi d’exercici