Les nòmines es desglossen en diferents parts, les coneixes?
A Excelius t’ajudem a entendre-la.

  • Capçalera: Aquesta és la secció on apareix totes les dades de l’empresa, com, el nom, domicili social, CIF i número de la Seguretat Social de l’empresa. També apareix totes les dades del treballador (nom, adreça, DNI, número de la Seguretat Social, grup professional i grup de cotització).
  • Període de liquidació de la nòmina i el total de dies.
  • La meritació: que es compon de les percepcions salarials i no salarials.
  • Deduccions que s’apliquen a la nòmina.
  • Signatura i segell de l’empresa i signatura del treballador conforme ha rebut la nòmina.

Hi ha molts tipus de nòmines i depèn de l’empresa serà d’una manera o altra, tot dependrà de les necessitats de cada empresa.