Un centre mèdic, clínica o centre de bellesa i salut, son sense dubte uns dels negocis que més pot aprofitar-se d’una eina de gestió de relació amb els clients com el CRM. Aquest programari ens permetrà organitzar i administrar les bases de dades de clients amb eficiència i aprofitament.

Podem establir categories de clients, segmentant-los per interessos, moments de compra, perfils concrets, casos i visites realitzades, etc.

Un CRM ens permet incrementar les oportunitats generant una comunicació recurrent amb els nostres pacients i clients i multiplicar les oportunitats de venda.

Un pacient amb una patologia determinada, pot ser a la vegada un potencial pacient per un tractament relacionat. Aquesta és una oportunitat que no podem deixar perdre.

Descobreix com gestionar oportunitats amb un CRM, t’ho expliquem en primera persona, sense compromís.

Contacta’ns.