Kit digital

En què consisteix?

Les empreses amb menys de 50 treballadors i els autònoms podeu sol·licitar ajuts econòmics que us permetran accedir a un gran catàleg de solucions digitals i triar les que millor s’adapten a les vostres necessitats.

L’ajut es rep en forma de bo, que cobrarà l’empresa proveïdora (agent digitalitzador). Depenent de la mida de la vostra empresa podreu accedir als següents ajuts màxims: De 10 a 50 empleats 12.000 €, de 3 a 10 empleats 6.000 € i de 0 a 3 empleats 2.000 €

Com es sol·licita?

Per sol·licitar del teu bo digital has de seguir les següents passes:

 1. Registra’t a http://www.acelerapyme.es completa el test d’autodiagnòstic.
 2. Consulta el catàleg de solucions digitals, on podràs triar una o diverses de les quals ofereixen els agents digitalitzadors, tenint en compte la quantitat màxima que pots rebre segons la mida de la teva empresa.
 3. Sol·licita l’ajuda Kit Digital en la seu electrònica de Red.es (https://red.es/es). Completa el formulari.
 4. Un cop rebis la confirmació de l’ajut, posa’t en contacte amb People Centered Solutions. Subscriurem un acord de prestació de solucions digitals i podràs començar el teu canvi digital. No hauràs de fer cap pagament. Nosaltres cobrarem el bo un cop finalitzada i justificada l’actuació.

Gestió de clients

Funcionalitats i serveis:

 • Gestió de Clients potencials (Leads): la solució permetrà que es puguin donar d’alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads hauran de permetre la seva gestió comercial amb l’objectiu de convertir-los en clients. La solució inclou la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l’assignació de Leads segons diferents criteris.
 • Gestió d’oportunitats: la solució gestiona totes les oportunitats de negoci que comporten l’enviament al client potencial o Lead d’ofertes i pressupostos. A més, la solució contempla l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
 • Accions o tasques comercials: la solució ofereix la possibilitat de crear accions i tasques comercials, tant de manera manual com automàtica.
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: la solució ofereix solucions de seguiment mitjançant indicadors (KPI´s), pipeline i uns altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari de la solució. Genera informes per al seguiment i monitoratge de l’activitat comercial, contemplant ràtios d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostren, dades mensuals, acumulats i/o comparatius entre diferents exercicis comercials.
 • Alertes: la solució permet visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: la solució ha inclou un programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’inserir i/o vincular documents tant relatius a l’activitat comercial, com els proporcionats pels propis clients.
 • Disseny Responsive: la interfície és funcional en tota mena de dispositius.
 • Integració amb diverses plataformes: disponibilitat d’APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.
PREUS 0-3 empleats 4-9 empleats 10-50 empleats
Sage CRM Kit Digital 2.000 € (1 usuari) 4.000 € (3 usuaris) 8.000 € (5 usuari)

Gestió de processos

Funcionalitats i serveis:

Aquesta solució inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades.

Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d’empreses definits en l’Article 8.2, de la següent forma:

 • Segment I (de 10 a menys de 50 empleats): 60 hores de parametrització.
 • Segments II (de 3 a menys de 10 empleats) i III (0-menys de 3 empleats): 45 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: la solució permet la digitalització i/o automatització de processos com ara:
  • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc.
  • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
  • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
  • Inventari: previsió, nivells d’estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
  • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
  • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
  • Logística: gestió de flotes i rutes, entre altres.
 • Actualitzable: la solució és actualitzable amb noves versions.
 • Escalable: la solució pot adaptar-se als possibles creixements o canvis en l’estructura empresarial de la pime. Compliment: la solució permet que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació. Especialment, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments hauran de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d’acord amb la normativa aplicable.
PREUS 0-3 empleats 4-9 empleats 10-50 empleats
Sage 200c  Kit digital  2.000€ (1 usuari) 6.000 € (3 usuaris) 12.000 € (10 usuaris)

 

Comerç electrònic

Funcionalitats i serveis:

 • Creació de la botiga online o E-Commerce i alta del catàleg de productes: producció d’un catàleg mitjançant l’alta, importació o càrrega dels productes o articles de la pime. El nombre de referències serà d’almenys 100 referències de productes, llevat que la pime no disposi d’aquest número.
 • Mètodes de pagament: configuració i integració dels mètodes de pagament.
 • Disseny Responsive: la solució de E-Commerce dissenyada serà funcional en tota mena de dispositius.
 • Accessibilitat: El disseny amb criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Posicionament bàsic en internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa en els principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO): Anàlisi de paraules clau, anàlisis de la competència, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut i informes trimestrals de seguiment.
 • Autogestionable: proveïda d’ una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que pugi ser autònom a l’hora de modificar el contingut de les seues pàgines web, sense necessitat de recórrer al suport de l’empresa proveïdora.
 • Formes d’enviament: configuració i integració de mètodes d’enviament digital i físic dels productes comercialitzats pel beneficiari a la botiga online.
PREUS 0-3 empleats 4-9 empleats 10-50 empleats
Connector ecommerce Sage 200 o Sage CRM  2.000 € 2.000 € 2.000 €