1. No perdre temps buscant informació ni preguntant per que cada comercial prioritzi les seves activitats manera efectiva i alineada amb els objectius de la empresa. Tots els històrics, mails, trucades, comandes, potencials i riscos a un clic.

2. Genera i reculli potencials a baix cost coordinant les campanyes de marketing electrònic (e-mail, web, xarxes socials…) instantàniament amb l’equip comercial. Segmentar clients i potencials per llençar campanyes manuals o automàtiques. Recull apertures, clics i accessos a la web els mostra per generar noves oportunitats i tasques a l’equip comercial.

3. Gestiona incidències i fidelitza els clients. Crea incidències des de mail, assigna i fa seguiment de incidències i les presenta les fitxes dels clients. Genera albarans de servei tècnic al programa de gestió.

4. Supervisa el teu equip constantment eliminant la necessitat de informes d’actuació, amb gràfics de potencials, d’oportunitats i d’incidències per saber en tot moment en que dedica el temps cada membre de l’equip i quins membres o practiques donen millor resultat.

5. Coordina tots els departaments entorn el client amb visió 360º (comptabilitat, marketing, comercial, expedicions, servei tècnic…) creant fluxos de treball assignant tasques a persones de diferents departaments de forma ordenada i orientada a resultats. Des de marketing fins a expedicions, des de atenció al client fins a finances, des de servei tècnic fins a comptabilitat… tot coordinat i amb avisos i seguiment automàtic.